2014

Project Info

Project Description

  • Två stora projekt hos statlig myndigheter påbörjas, ett flertal kommunala bolag får stöd, landstingsprojektet fortsätter, ett stort industriföretag får hjälp
  • Flera nya kunder på tjänsten dokumenthanteringsplan.se
  • Kursutbudet förnyas