2016

Project Info

Project Description

  • Två konsulter anställs.
  • Ett nytt nätverk och ny kurs om eArkiv bildas.
  • Konferenser om Diarieföring och eArkiv genomförs.
  • Projekt inom intresseorganisation och statlig myndighet fortlöper.