2015

Project Info

Project Description

  • Två konferenser om eArkiv och PDF/A genomförs.
  • Konsultuppdrag inom flera kommunala bolag och en framträdande intresseorganisation.
  • Fortsatta konsultinsatser på statlig myndighet.
  • En ny konsult anställs.