2008

Project Info

Project Description

  • Konferenserna Elektronisk långtidslagring, Effektivare inköpsprocess, Att skapa varaktig förändring, Utveckla diarieföringen mot modern ärendehantering, Kommunala e-tjänster, e-faktura inom offentlig sektor, Teknisk dokumentation och  IT i offentlig sektor genomfördes
  • 1-dagskurserna Elektronisk arkivering,  Från diarieföring till ärendehantering, Arkivering av ekonomisk information och Projekt som ger effekt togs fram.