Information är makt

Makten bevaras i arkivet
4 feb 2019

Radioessä: I akternas historia – arkivet som maktutövning

//
Kommentarer0

I Sveriges Radios OBS funderar Tormod Otter Johansen över (m)aktens betydelse efter att ha läst Cornelia Vismanns avhandling Lagen och arkivet – akternas mediehistoria.

I essän säger han bl. a: ”Att makten över sanningen och makten över människorna realiseras genom akter, genom bevarad text, är lika sant idag som det var i Rom. Men idag finns akterna överallt, inte bara i maktens centrum. Vi lever alla i skuggan av våra digitala profiler som vid behov används av säkerhetstjänsterna och polisen, men som konstruerats för att fånga vår uppmärksamhet och sälja våra ögon till annonsörer. Allt efter att vi med ett enkelt klick undertecknat ett avtal. Det vill säga med vår underskrift godkänt upprättandet av dessa akter.”

Läs eller lyssna på hela essän här