Dokumentinf FOKUS: PSI och öppna data

Öppna data
9 feb 2017

Rapport från Dokumentinfos konferens FOKUS PSI och öppna data

//
Kommentarer0

I ett kylslaget Stockholm samlades igår ett 30-tal konferensdeltagare från både den offentliga och privata sektorn med samma mål: att få veta mer om PSI och öppna data. På programmet stod information om gällande lagstiftning, berättelser från verkligheten om utmaningar i öppna data-arbete och historier om hur man gör för att tillgängliggöra information för vidareutnyttjande.

Dagen började lagstiftning om vidareutnyttjandet av handlingar. Jonas Ledendal, universitetsadjunkt från Lunds universitet berättade och diskuterade runt PSI-lagen och dess utmaningar. Lagen ska främja bred tillgänglighet, stimulera innovation och ekonomisk tillväxt, men även demokrati och insyn i den offentliga förvaltningen. Han gjorde jämförelser med tryckfrihetsförordningen och visade hur annan lagstiftning påverkar PSI-lagen.

Därefter tog Sanja Halling, projektledare på Riksarkivet över stafettpinnen och berättade om myndighetens regeringsuppdrag kring öppna data. För tillfället håller Riksarkivet på att skriva projektdirektiv och bemanna projektorganisationen. I regeringsuppdraget ingår bland annat att arbeta för att främja vidareutnyttjandet och ta fram PSI-föreskrifter för de statliga myndigheterna. Riksarkivet kommer att stödja myndigheter i deras strukturering av information i till exempel PSI-förteckningar. Sanja Halling berättade att Riksarkivet nu även har tagit över ansvaret för två webbplatser, oppnadata.se och vidareutnyttjande.se.

Från lagstiftning och struktur till innovation och entusiasm: nästa talare Anders Frick, IoT-specialist och IT-analytiker poängterade beslutsfattarnas roll i arbetet med öppna data. Han angav ett antal riktlinjer som en beslutsfattare bör tänka på i sett öppna data-arbete, bland annat: börja med det enkla, ställ krav om möjligheter till öppna data redan vid upphandling av IT-system, men framförallt stressa inte och publicera allt som går!

Sedan var det dags för lunch och medan lunchen intogs fortsatte diskussionerna bland deltagarna kring nyttan med öppna data och varför man ska tillgängliggöra information.

Därefter var det dags för Peter Mankenskiöld, projektledare på Sambruk. Han berättade om projektet ”Nationell definition av gemensamma datamängder för öppna data i kommunsamverkan”. Peter Mankenskiöld menade att tillgängliggörandet av öppna data skapar förutsättningar för demokrati och insyn i den offentliga förvaltningen, att det är viktigt att titta på de effektivitetsvinster man kan göra inom en kommun och myndighet genom att publicera öppna data

Efter en kort bensträckare tog Thomas Kvist över, projektledare i Region Västerbotten och berättade om det regiongemensamma öppna data-arbetet ”Open Data in the North of Sweden”. Nu fick deltagarna bland annat ta del av hur Umeå och Skellefteå kommun hade samarbetat för att ta fram och tillgängliggöra budgetdata för att kunna visa på hur olika kommunala verksamheter kostar olika i de två kommunerna. Han poängterade även vikten av gemensamma definitioner och vokabulärer i arbetet med öppna data.

Näst siste man ut var Tommy Bylund, datasäljare från Trafikverket som berättade om myndighetens spännande resa från att sälja data till att publicera data och göra det fritt tilllgängligt. På så sätt hade kundantalet och dataanvändandet ökat markant under det senaste året. Han visade också på de olika datapaket som finns tillgängligt för vidareutnyttjande. Från 2018 kommer Trafikverket att utveckla denna verksamhet än mer.

Siste talare ut under denna dag var Joel Holmberg från företaget Haja Applikation AB. Här fick konferensdeltagarna ta del av innovatörens perspektiv på öppna data. Han berättade om arbetet med framtagandet av appen ResLedaren och vad man som dataägare kan göra för att sporra innovatörer att arbeta med den data som öppnats upp.

Under dagen ställdes många frågor till talarna och diskussionerna gick på högvarv. Många aspekter på ämnet PSI och öppna data gavs och vad man än kan säga om öppna data så finns det många åsikter och tanker om deras nytta och vad man kan göra med dem. Stort tack till alla trevliga deltagare som tillsammans med konferensens entusiastiska och kunniga talare verkligen satte fokus på PSI och öppna data.