PSI

Riksarkivets slutrapport
13 aug 2018

Rapport om öppna data

//
Kommentarer0

Riksarkivet har sedan den 1 juli 2016 haft i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter för vidareutnyttjande. Riksarkivet lämnar idag sin slutrapport över arbetet. Uppdraget går över till den nya myndigheten Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) från och med den 1 september 2018.
Riksarkivarie Karin Åström Iko kommenterar:

– Vi ser att kunskaps- och mognadsnivån hos myndigheter inom öppna data-området har ökat. Bland annat placerar sig Sverige bättre i en kartläggning som EU-kommissionen gjort.

Riksarkivet presenterar i sin slutrapport flera förslag för hur arbetet kan tas vidare.

Läs mer på Riksarkivets webbplats