Upphandling av e-Arkiv

5 mar 2015

Redo för upphandling av e-arkiv för statliga myndigheter

//
Kommentarer0

Statens servicecenter och Riksarkivet har på regeringens uppdrag undersökt möjligheten att göra en stor satsning på en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst.
– Vi på Statens servicecenter tillsammans med Riksarkivet är redo att gå vidare med fördjupad kravställning och upphandling. Den här delrapporten är ett beslutsunderlag till regeringen, säger Cia Jarehov, projektledare för e-arkiv.

När Statens servicecenter och Riksarkivet fick uppdraget i augusti 2014 utsåg regeringen sju pilotmyndigheter att delta i arbetet; Bolagsverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, Post- och telestyrelsen, Statens fastighetsverk samt länsstyrelserna i Stockholms och Västernorrlands län. Pilotmyndigheterna har nu skrivit på en avsiktsförklaring om att ansluta sig till tjänsten.
Varför är detta viktigt?
– Ett gemensamt e-arkiv är en nödvändig komponent i e-förvaltningens tekniska infrastruktur och en förutsättning för en digitalt samverkande statsförvaltning. Staten kan spara flera tiotals miljoner kronor genom att skapa en gemensam tjänst, istället för att varje myndighet skaffar ett eget e-arkiv, säger projektledare Cia Jarehov och Mattias Hammarlund, IT-arkivarie och sakkunnig i projektet.
Hur ser ni på det i ett längre perspektiv?
– På lång sikt ser vi stora möjligheter till effektivisering genom att hjälpa myndigheterna att e-arkivera med standardiserade arbetssätt. Det handlar helt enkelt om att använda statens resurser effektivare, säger Mattias Hammarlund.
Statens servicecenter och Riksarkivet rekommenderar därmed att projektet ska gå vidare till krav- och upphandlingsfasen.
I delrapporten framgår det att det finns goda förutsättningar för att skapa ett gemensamt e-arkiv.
Har detta någon betydelse för vanliga medborgare?
– Möjligheten att kunna e-arkivera bidrar på ett konkret sätt till ett öppet samhälle och den moderna demokratin. Medborgarna är idag vana att kunna söka information digitalt och myndigheterna behöver därför kunna erbjuda detta även för arkiverad information, säger Cia Jarehov.

Mer information finns på Statens Servicecenters webbplats