Kopior av allmänna handlingar

Förslag att offentlig sektor ska kunna ta betalt i förskott
25 maj 2020

Regeringen föreslår förskottsbetalning för kopior på allmänna handlingar

//
Kommentarer0

På sajten Publikt läser vi att regeringen föreslår i en lagrådsremiss att myndigheterna ska kunna ta betalt i förskott av den som begär ut kopior av allmänna handlingar. Bakgrunden är att många inte betalar för sina kopior.

Lagändringen ska göra det möjligt för en myndighet att besluta att den som begär att få en kopia av en allmän handling helt eller delvis ska betala avgiften innan kopian lämnas ut.

Läs mer