Arkivering av pappersjournaler

Inga arkivlokaler vid ombyggnad av sjukhus
6 jan 2020

Region Sörmland centraliserar journalarkiven

//
Kommentarer0

Svt nyheter Sörmland uppger att regionstyrelsen i Region Sörmland har beslutat att gå vidare med planerna på en centralisering av journalarkiven. Tanken är att samla journalerna i en byggnad som inte ligger i anslutning till något sjukhus.

– Det finns ett ganska stort regelverk kring hur och vad som får finnas runt omkring en arkivlokal och det kan vara en begränsning om man bygger in det i sjukhusen, säger Tobias Lundberg, informationsstrateg Region Sörmland.

Läs mer här