e-arkivsystem till Regionarkivet

Värde 12 MKr
17 dec 2019

Regionarkivet i Göteborg väljer Ida Infront som e-arkivleverantör

//
Kommentarer0

Regionarkivet har fattat ett tilldelningsbeslut gällende Ida Infronts e-arkiv-produkt iipax archive som omfattar 4 år med option på ytterligare 4 år. Uppskattat värde av upphandlingen för hela kontraktets löptid, inklusive eventuella förlängningsperioder, beräknas till 12 MSEK. Nu väntar en 10-dagars avtalsspärr.

Tilldelningen avser en e-arkivlösning baserad på iipax archive för bevarande av elektroniska handlingar och omfattar ett helhetsansvar dels för att implementera och konfigurera systemet men även för att förvalta systemet, innefattande support, underhåll, vidareutveckling m.m.

Läs pressmeddelandet här