Förstörde kopior

För att de inte skulle lämnas ut
21 jan 2020

Regionhälsan – chefen bröt mot grundlagen men inte arkivlagen

//
Kommentarer0

Sjukvårdens larmcentral Ann-Louise Andersson bröt mot grundlagen när hon meddelade att allmänna handlingar förstörts för att hindra Göteborgspostens granskning. Däremot bröt hon inte mot arkivlagen.

Uttalandena ledde till skarp kritik och chefen blev anmäld till Justitieombudsmannen (JO). Ett personalärende mot verksamhetschefen inleddes och regionen påbörjade även en egen utredning om frågan. Händelseanalysen blev färdig i veckan. I analysen konstaterar den regionala förvaltningen Regionhälsan att agerandet brutit mot kraven i grundlagen Tryckfrihetsförordningen.

Rapporten slår även fast att det inte handlar om brott mot arkivlagen, vilket också ligger till grund för bedömningen om huruvida det handlat om tjänstefel. Detta eftersom handlingarna som förstörts bedöms vara kopior.

Läs hela artikeln på GP