Personuppgifter för arkivändamål

Förslag till föreskrifter
20 aug 2019

Remiss om behandling av personuppgifter för arkivändamål

//
Kommentarer0

Riksarkivet har utarbetat ett förslag till föreskrifter för behandling av personuppgifter för arkivändamål. Det övergripande syftet med föreskrifterna är att reglera behandlingen av personuppgifter som kan anses ske för arkivändamål av allmänt intresse inom den enskilda sektorn. Remissen ska vara besvarad senast den 16 september.

Föreskrifterna anger vad som krävs för att en arkivverksamhet ska anses vara en uppgift av allmänt intresse och vilka förpliktelser med hänsyn till behandling av personuppgifter det innebär utöver det som anges i EU:s dataskyddsförordning.

Remissen är öppen, vilket innebär att vem som helst kan besvara den.

Läs mer