Databaser

Överföra och arkivera
21 jan 2020

Remissammanställning av förslag till FGS

//
Kommentarer0

Strax före jul publicerade Riksarkivet en sammanställning av Projekt FGS-Databas sammanställning av remissvar. Projektet tar fram ett förslag till FGS som erbjuder två formatalternativ för överföring av databaser.

I projektgruppen ingår Riksarkivets BDI-avdelning, Sydarkivera och Statens Servicecenter. Projektet tar också fram förslag på en anpassad FGS för arkivleveranser.

Läs mer här