Förslag till nya föreskrifter om gallring

Vägledning om skannning
29 sep 2019

Remisser från Riksarkivet

//
Kommentarer0

Riksarkivet har utarbetat ett förslag till föreskrifter som ska ersätta RA-FS 1991:6 (Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse). Riksarkivet har också utarbetat en Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar. Båda finns tillgängliga för att besvara för den som är intresserad.

Bakgrunden till förslaget till föreskrifter är att de nuvarande föreskrifterna har tillämpats på ett sätt som inte varit det avsedda och att kritik har framförts gällande författningen som helhet och i delar. Förslaget är därför framtaget med utgångspunkt i att föreskrifterna bland annat ska vara tydligare att tillämpa.

Förslaget till nya föreskrifter finns att ta del av här

Vägledningen om gallring av pappershandlingar efter skanning finns att ta del av här