Konsekvenser för forskningen

Riksarkivet har ansträngd ekonomi
6 jan 2020

Riksarkivet drar ner på personal och minskar öppetiderna

//
Kommentarer0

Kulturnyheterna på svt uppger att forskare varna för att både forskarvärldens och allmänhetens möjligheter att ta del av ett unikt historiskt material kommer att påverkas drastiskt.
– Det här påverkar Riksarkivets förmåga att genomföra sina uppdrag genomgående. Det påverkar forskningen negativt på många olika sätt, säger Martin Almbjär vid historiska institutionen, Uppsala universitet.

– Det är allvarliga konsekvenser. Det är jag fullständigt medveten om. Jag hade ett jättebra samtal med de här forskarna, det handlar ju om synen på Riksarkivet och jag tycker att det är viktigt att vi är en nod när det gäller forskningen, menar riksarkivarien Karin Åström Iko.

Läs mer här