Gemensam massdigitaliseringsstrategi

20 okt 2016

Riksarkivet och Kungliga biblioteket i fördjupat samarbete om massdigitalisering

//
Kommentarer0

Riksarkivarie Karin Åström Iko och riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg har inlett en avsiktsförklaring för en gemensam massdigitaliseringsstrategi.

Läs mer här