Öppna data

12 aug 2016

Riksarkivet ska arbeta med PSI och Öppna data

//
Kommentarer0

Regeringen har gett Riksarkivet i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter under regeringen.

Läs mer här