Riksarkivet vill ha nya regler

för överlämnande av arkiv
29 apr 2019

Riksarkivet vill ha nya regler för överlämnande av allmänna handlingar

//
Kommentarer0

Riksarkivet önskar i ett inspel till arkivutredningen en ny modell för överlämnande av allmänna handlingar som ska arkiveras från statliga myndigheter till Riksarkivet. Den nuvarande modellen gör det svårt för Riksarkivet att planera resursbehovet för hantering och bevarande av de arkiv som kan komma att överlämnas i såväl analog som elektronisk form.

En aspekt av att myndigheter inte överlämnar sitt arkiv till Riksarkivet är att de behåller de handlingar som inte behövs i verksamheten. Det kan innebära att arkiven inte blir lika tillgängliga för allmänheten och forskningen, på samma sätt som när de är överlämnade till Riksarkivet.

Riksarkivet föreslår bland annat bättre sanktionsmöjligheter i sin tillsyn.

Läs inspelet på Riksarkivets webbplats