Digitalisering

ställen nya krav på nationalarkiv
3 mar 2020

Riksarkivets årsredovisning

//
Kommentarer0

På Riksarkivets webb finns nu myndighetens årsredovisning för 2019. I inledning skriver Riksarkivarien: ”Förändringarna i samhället och på informationsområdet går allt snabbare. Digitaliseringen ställer nya krav på ett nationalarkiv, som är en del av samhällets informationsförsörjning. Riksarkivet måste utvecklas för att kunna möta användarnas ökade förväntningar och för att säkra tillgänglighet och långsiktigt bevarande, i allmänhetens och forskningens tjänst.”

I årsredovisningen kan vi bland annat läsa om två viktiga uppdrag som rapporterats under året

  • Utveckling av förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för den digitala förvaltningens behov och i första hand för den statliga förvaltningen. Slutredovisning har lämnats till Finansdepartementet den 27 februari 2019.
  • Moderna beredskapsjobb i staten. Riksarkivet har den 29 mars 2019 redovisat till Statskontoret hur myndigheten under 2018 bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända.

Läs hela årsredovisningen här