Digitalisering av arkivinformation

Riksarkivet vill ha mer resurser
13 okt 2019

Riksarkivets inspel till arkivutredningen

//
Kommentarer0

Den 1 oktober gjorde Riksarkivet ett inspel till arkivutredningen. Riksarkivet vill ha en förstärkning av sitt anslag för att väsentligt kunna öka tillgången till digitaliserat arkivmaterial för att tillgodose samhällets behov av information för demokratisk insyn, innovation och högkvalitativ forskning.
Riksarkivet har tekniken, systemen och kunskapen för att genomföra storskalig digitalisering av sina egna och andra myndigheters kulturarvssamlingar. Riksarkivet saknar däremot finansiering för att väsentligt kunna öka takten på digitalisering av de egna arkivbestånden. Riksarkivet har ca 80 hyllmil handlingar och 5 miljoner kartor och ritningar. Ca 5 % av det är digitaliserat.

För att möta det växande behovet av digitalt tillgängliga arkivhandlingar föreslår Riksarkivet att regeringen satsar medel för att väsentligt öka digitaliseringstakten av Riksarkivets totala bestånd. Förslaget omfattar även kostnader för att ordna, förteckna, redovisa och registrera arkivbestånden. Samt resurser för lagring.

Läs hela inspelet här