Riksdagens diarium som öppna data

10 aug 2017

Riksdagens diarium tillgängliggörs på webben

//
Kommentarer0

Riksdagen ökar sin öppenhet genom att i höst tillgängliggöra sitt diarium på webben. Ärenderubriker publiceras och en enkel funktion att begära ut handlingar.

Läs mer här