Dan Eliasson i blåsväder

7 sep 2017

Rikspolischefen bröt mot säkerhetsskyddsförordningen

//
Kommentarer0

Rikspolischef Dan Eliasson frångick säkerhetsförordningen när han 2015 lät ett privat företag få tillgång till känslig information i Polismyndighetens personal- och lönesystem utan godkänd krypteringslösning.

Läs mer här