Provisum som verksamhetsstöd

11 mar 2016

Sambruk tecknar ramavtal för nytt verksamhetsstöd inom Överförmyndarens verksamhet

//
Kommentarer0

Efter genomförd öppen offentlig upphandling, har nu Föreningen Sambruk tecknat ramavtal med företaget Resursen Sverige AB, avseende ett helhetsåtagande för installation, drift, support och förvaltning av verksamhetssystemet Provisum.

Läs mer här