Regeringen och SKR

Ny strategi för e-hälsa
16 feb 2020

Satsning på digitalisering inom vård och omsorg

//
Kommentarer0

Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antagit en ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. Genom överenskommelser med SKR satsar regeringen även 430 miljoner kronor för att stärka den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst under 2020.

200 miljoner för digitaliseringssatsning inom äldreomsorgen och 230 miljoner till digitaliseringssatsning inom hälso- och sjukvården.

– Regeringen genomför nu den största satsningen på e-hälsa hittills. Digitala verktyg kan bidra till trygghet och tillgänglighet inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst. Dessutom kan en ökad digitalisering göra att våra gemensamma resurser används på ett smartare sätt, säger socialminister Lena Hallengren.

Strategin kan läsas regeringskansliets webbplats