Filmtips: Tema tryckfrihetsförordningen

15 dec 2016

Se filmen från firandet av tryckfrihetsförordningen  

//
Kommentarer0

Riksarkivet i Marieberg högtidlighöll Tryckfriheten 250 år den 2 december 2016. Nu kan du se filmen från firandet. Bland programpunkterna fanns ett föredrag av justitiekansler Anna Skarhed och en paneldebatt.

Se filmen här