Ingen anonymitet i rätten

23 okt 2015

Sekretess gäller inte beslutsfattare

//
Kommentarer0

I Högsta förvaltningsdomstolen avgörande så fastslogs att en parkeringsvakt personuppgifter inte kan sekretessbeläggas. Beslutsfattare kan inte vara anonym.

Läs mer