Avtalsperiod för e-arkiv till november 2017

9 maj 2016

SKL förlänger ramavtal för e-arkiv

//
Kommentarer0

SKL har tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) samordnat en upphandling av e-arkiv. Ramavtal är tecknat med 15 leverantörer som efter tester uppfyller Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS). Avtalsperioden löper nu till november 2017.

Leverantörerna är: Altran Sverige AB, Lemontree Enterprise Solutions AB, Knowit Aktiebolag, Visma Consulting AB, Ida Infront AB, Sokigo AB, AGIO System och Kompetens i Skandinavien AB, Formpipe Software AB, R2B Software AB, CGI Sverige AB, Tieto Sweden AB, Advania AB, It Fabriken Sverige AB, Visma Public AB, BancTec AB.

Läs mer här