Molnet

SKL
19 nov 2018

SKL litar på molnet

//
Kommentarer0

De få domar som finns inom området ger ännu ingen heltäckande vägledning. Fram till dess kommer det finnas en osäkerhet i denna mycket komplexa fråga, och SKL fokuserar på att hjälpa sina medlemmar att ha rätt verktyg och metoder för att göra riskbedömningar i varje enskilt fall.

Lotta Nordström, sektionschef på avdelningen för digitalisering på SKL:

– De är viktiga för digitaliseringen och för de effektivitetsvinster som behövs för att nå välfärdsmålen inom tio år. Idag förväntar sig invånarna service och e-tjänster med bra kvalitet och det behovet kommer snarare öka än minska. SKL vill betona att det inte finns någon anledning att rulla ner sina molntjänster eller vidta några andra drastiska åtgärder.

Läs mer på Voister.se