Molntjänster nödvändiga

För offentlig sektor
16 apr 2019

SKL om molntjänster

//
Kommentarer0

I en artikel på idg.se menar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att det måste till en nationell samsyn vad gäller molntjänster med utländskt ägande i offentlig sektor. ”Regeringskansliet måste ta initiativ”.

Tidigare har myndighetssamverkan Esam sagt sitt – och pekade då på stora risker med den här typen av molntjänster, åtminstone för myndigheter som hanterar sekretessreglerade uppgifter.

Dessutom har Statens Inköpscentral efter en förstudie, åtminstone tills vidare, lagt ner idén om att ha ett ramavtal som hanterar de här frågorna.

När SKL nu går ut med sitt ställningstagande har de annan infallsvinkel och pekar mer på nödvändigheten av molntjänster för den fortsatta digitaliseringen. Men de efterlyser en nationell samsyn kring användningen av molntjänster med utländskt ägande.

Läs mer här