e-arkiv för kommuner

En del av avtalet klart
7 maj 2018

SKLs ramavtal e-arkiv 2016 anbudsområde 1 gäller från idag

//
Kommentarer0

SKLs ramavtal e-arkiv 2016 är till stora delar överprövat. Det finns gällande ramavtal för anbudsområde 1. Avtalen undertecknades den 2 maj och gäller fr o m den 7 maj. Anbudsområde 1 omfattar anskaffningstänster (förstudier, nyttokalkyer, kravställningar mm). Avropsberättigade är kommuner, landsting, kommunförbund och kommunala bolag.

Om upphandlingen
– Anbudsområde 1 – anskaffningstjänster i form av förstudier, nyttokalkyler, kravställning med mera
– Anbudsområde 2 – e-arkivlösning med tillhörande tjänster (överprövat)
– Anbudsområde 3 – e-arkivtjänster (överprövat)

E-arkiv 2016 erbjuder bredare omfattning av funktioner och tjänster än tidigare ramavtal. Tillsammans med ett förbättrat avropsstöd underlättas införandet, förvaltningen och utvecklingen av e-arkiv i din verksamhet.

E-arkiv 2016 gör det väsentligt lättare att anskaffa en komplex funktion istället för att göra en egen upphandling.

 

Mer information kommer på SKLs webbplats