Affärshemligheter

Uppgifter om enskilda skolor hemliga
24 aug 2020

Skolverket hemligstämplar

//
Kommentarer0

I skolvärden läser vi att Skolverket från den 1 september upphör med publicering av enskilda skolors resultat, lärarbehörighet och liknande. Bakgrunden är beslut av Statistiska centralbyrån (SCB) och en dom i Kammarrätten som innebär att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter som inte ska lämnas ut.

Som argument för att inte publicera uppgifter om enbart kommunala skolor hävdar Skolverket dels att kommunala och fristående skolor ska behandlas lika, dels att en publicering i många fall skulle leda till att det ”bakvägen” skulle gå att ta reda på uppgifter om fristående skolor.

Läs mer på skolvarlden.se