Effektivare informationsutbyte

Rapport från statliga myndigheter
16 sep 2019

Slutrapport: elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

//
Kommentarer0

På DIGGs webbplats kan vi läsa en slutrapport om det uppdrag myndigheten tillsammans med flera andra myndigheter haft att analysera och lämna förslag som syftar till att skapa ökad säkerhet och effektivitet gällande informationsutbyte inom och med den offentliga sektorn.

För att realisera den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen så prioriteras fem byggblock eftersom de bedöms vara förutsättningsskapande eller grundläggande för att etablera ekosystemet.

Förslaget bedöms leda till stora positiva effekter för offentlig sektor och samhället i form av effektiviseringar till följd av ökad återanvändning och interoperabilitet samt stärkt styrning och samordning.

Läs rapporten på DIGGs webbplats