Slutrapport

Förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv
24 jun 2019

Slutrapport från Statens servicecenter

//
Kommentarer0

I förra veckan kommer slutrapporten från Statens servicecenter gällande förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. Rapporten, som är ställd till regeringen, redogör för erfarenheterna från uppdraget, som pågått sedan 2014, och föreslår att Statens servicecenter får ett nytt uppdrag för att införa e-arkivtjänsten enligt den nya strategi som tagits fram.

Statens servicecenter önskar att regeringen

 • ger Statens servicecenter ett nytt uppdrag om att inrätta och
  tillhandahålla e-arkivet utifrån de nya förutsättningarna,
 • beslutar om utökad låneram för Statens servicecenter från och
  med 2020,
 • under en inledande period beaktar det förväntade underskottet
  av den nya verksamheten i samband med årliga mål för den
  avgiftsbelagda verksamheten, och
 • uppdrar till Riksarkivet och tidigare pilotmyndigheter att
  fortsatt delta i arbetet för att därefter ansluta sig till
  e-arkivtjänsten.

Ta del av rapporten här