Konflikt

Mellan yttrandefrihet och olagligt innehåll på sociala medier
3 mar 2020

Sociala medier och yttrandefrihet

//
Kommentarer0

Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare specialiserad på IT- och medierätt, har skrivit en artikel som social medier och yttrandefrihet. Han analyserar dagens situation och skriver bl.a: ” Det faktum att dessa nya viktiga arenor [sociala medier] för utövande av yttrandefriheten kontrolleras av ett fåtal dominerande kommersiella aktörer som är verksamma på en internationell marknad innebär dock rättsliga utmaningar.”

I sin artikel rekommenderar Daniel att man ska sträva efter ett mellanting mellan detaljerad reglering (som Kina gör) och så lite reglering som möjligt (USAs utgångspunkt). Det skulle handla om samreglering som fokuserar mer på att reglera företagens processer än hantering av olagligt innehåll.

Läs hela artikeln här