Högsta förvaltningsdomstolen

Allmänna handlingar
23 apr 2018

Spegelkopierade hårddiskar hos polisen är allmänna handlingar

//
Kommentarer0

Dagens Juridik redogör för en student som begärde att få ta del av kopior som polisen hade gjort av beslagtagna hårddiskar. Både Polismyndigheten och kammarrätten sade dock nej med hänvisning till att originalen hade förstörts och att kopiorna inte var allmänna handlingar. Juriststudenter får dock rätt i Högsta förvaltningsdomstolen

Läs mer här