Insprirationsdag Insprirationsdag

Arkivera i praktiken

Arkivet är en resurs för framtidenLäs mer!
Insprirationsdag
Certifierad informationscontroller Certifierad informationscontroller

Certifierad informationscontroller

FÖRDJUPNINGSKURS I SYSTEMATISK INFORMATIONSHANTERING

Bli Certifierad informationscontroller. Det här är kursen för dig som vill gå en längre fördjupningskurs och bli certifierad informationscontroller. Kursen är helt ny och fokuserar på de kunskaper du behöver ha för att ta ett systematiskt helhetsperspektiv på informationshanteringen.


Läs mer!
Certifierad informationscontroller
Certifierad registrator Certifierad registrator

Certifierad registrator

Grundutbildning med fokus på digitala arbetssätt

Det här är kursen för dig som vill gå en längre grundutbildning och bli certifierad registrator. Du kanske nyligen fått diarieföring som ny arbetsuppgift? Kursen genomförs på eftermiddagar för att passa dig som arbetar med att hantera post m.m. på förmiddagen. Dokumentinfo har genomfört denna kurs under flera år och med många nöjda deltagare


Läs mer!
Certifierad registrator
Hantering av allmänna handlingar Hantering av allmänna handlingar

Hantering av allmänna handlingar

Vad alla som arbetar i offentlig sektor borde veta!

Vill du vara säker på att ni kan hantera allmänna handlingar? Då har vi lösningen! De kan gå en kurs på ca 30 minuter framför sin egen dator och du som ledare får meddelande om vilka som klarat kursen och vilka som kan behöva en knuff på vägen. Givetvis kan man gå kursen bara för sin egen skull också. Säkerställ att ni lever upp till lagkraven på ett enkelt sätt. Du kan som ledare vara trygg i att dina medarbetare vet vad som gäller när det gäller vad som är allmänna handlingar och hur utlämnande av dem ska ske. Kursen innehåller fem avsnitt som belyser lagkraven på allmänna handlingar. Efter varje avsnitt kommer fem frågor som man måste ha rätt på för att gå vidare i kursen. Då säkerställs att deltagarna har tillägnat sig kunskaperna. I slutet får deltagarna ett certifikat som givetvis de själva kan skryta med men du som ledare kan enkelt få en sammanställning av resultaten.


Läs mer!
Hantering av allmänna handlingar
Dokumentcontroller Dokumentcontroller

Dokumentcontroller

Lär dig leda och styra diarieföringen!

Här lär du dig hur du kan agera som dokumentcontroller. Rollens innehåll varierar i olika organisationer men på de här tre dagarna pratar vi om hur diarieföringen/registreringen ska utformas så att den håller hög kvalitet och lever upp till externa och interna krav. Vi går igenom hur diarieföringen/registreringen kan stödja verksamheten och hur den förhåller sig till verksamhetens övriga informationshantering. Vi pratar om hur förvaltning av IT-system kan utföras och hur du som dokumentcontroller deltar. Du lär dig hur diarieföringen kan styras och följas upp. Vi tar även upp något kring arbetsledning och tar upp oväntade aspekter av arbetet som dokumentcontroller. Kursen riktar sig till dig som är dokumentcontroller eller har ansvar för diarieföring/registrering av allmänna handlingar en inom din organisation.


Läs mer!
Dokumentcontroller
Sekretess i praktiken Sekretess i praktiken

Sekretess i praktiken

Lär dig göra grundliga och genomtänkta sekretessprövningar

Med utgångspunkt i den egna verksamheten övar vi på att tolka offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av information/allmänna handlingar. Vi går igenom vilken paragraf som är tillämplig och vad de olika skaderekvisiten innebär. Du kommer att kunna arbeta tryggt och säkert med utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du lär dig göra grundliga sekretessprövningar, hur dessa ska dokumenteras och hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras


Läs mer!
Sekretess i praktiken
Informationshanteringsplan i praktiken Informationshanteringsplan i praktiken

Informationshanteringsplan i praktiken

Få struktur och ordning på informationen

Du kommer att kunna skapa, implementera och förvalta en informationshanteringsplan. En informationshanteringsplan, som även kallas arkivbildningsplan, dokumenthanteringsplan, eller informationsförvaltningsplan, är ett viktigt redskap för att strukturera och styra upp informationen i en verksamhet. Under utbildningen lär du dig hur du ska få ordning på de viktiga informationstillgångarna som din verksamhet äger, var de lagras och hur de ska hanteras.


Läs mer!
Informationshanteringsplan i praktiken
Arkivera i praktiken Arkivera i praktiken

Arkivera i praktiken

Arkivet: en resurs för verksamheten och för framtiden

Du kommer att kunna arbeta självständigt med arkivfrågor enligt gällande regelverk. Under dessa två dagar får du både teoretiska kunskaper om arkiv och arkivering samt metoder för ett praktiskt arkivarbete. Tillsammans går vi igenom arkivlagen och andra lagkrav samt vad arkivering innebär i praktiken. I kursen tittar vi närmare på hur vi får till en bra redovisning av arkivet, hur redovisningen kan se ut, både utifrån allmänna arkivschemat och den processbaserade informationsredovisningen. Du får också kunskaper om e-arkivering, gallringsregler och om hur en arkivlokal ska se ut. Du får trygghet i ditt fortsatta arbete som till exempel arkivansvarig, arkivassistent eller arkivredogörare. Kursen behandlar både pappersarkiv och e-arkiv och ger dig en vägledning i arkivhanteringens många områden. Arkivera i praktiken är en grundkurs för både dig i offentlig, som i privat sektor och kräver inga förkunskaper. I kursen ingår både föreläsningar, praktiska övningar och grupparbeten. Ta chansen att få diskutera och ta del av andras praktiska erfarenheter om arkivering.


Läs mer!
Arkivera i praktiken

Utbildning

Kurser

Hoppas att du hittar något intressant i vårt kursutbud som passar för dig. Vi har kurser som passar dig som svarar ja på någon av dessa frågor:
Ny på jobbet?
Vill du få ordning och reda på djupet?
Ska du leda verksamhetsutveckling?
Vill du veta mer om en specifik aspekt av informationshantering?
Ska du arbeta med e-arkiv?

Våra kurser passar både privat och offentlig sektor. 

I vårens kursprogram har vi lagt några kurser som vi tror man kan ha nytta av dagarna efter varandra. Kanske något kan passa just dig?

Skräddarsydda utbildningar

Vi genomför årligen en mängd skräddarsydda utbildningar. Alltifrån 8-dagars kurser till föreläsningsinsatser på en timme. Välkommen att bolla dina idéer med oss!

info@dokumentinfo.se

Konsulttjänster

Tjänster

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som konsulter i offentlig sektor, i företag och hos leverantörer. Exempel på vad vi kan göra är förstudier och utredningar, stöd vid kravställning och upphandling av IT-system, projektledning och processkartläggningar.
Kontakta oss: info@dokumentinfo.se, 0302-154 30

Ta gärna del av vårt tjänstekoncept dokumenthanteringscoachen eller verktyget dokumenthanteringsplan.se.

dhplogo

Dokumenthanteringsplan.se är en användarvänlig tjänst för hantering av dokumenthanteringsplaner. Den är enkel att lära sig, snabb att söka i, sortera och filtrera information ur. Den kan börja användas direkt utan komplicerade och tidskrävande installationer eller utbildningar. Läs mer här!