Avbruten upphandling

Högt pris
17 dec 2018

Statens servicecenter avbryter upphandlingen av e-arkiv

//
Kommentarer0

Statens servicecenter avbryter upphandlingen av det förvaltningsgemensamma e-arkivtjänsten p.g.a. bristande konkurrens och ett för högt pris.Upphandlingen har pågått sedan slutet av 2017. Det är andra gånger som myndigheten avbryter upphandlingen, förra gången skedde det i juni 2017 för att leverantörerna inte levde upp till kraven på informationssäkerhet.

– Vi försökte i den här upphandlingen, men jag gissar att säkerheten och annat gjorde att det blev svårt. Vi har väldigt hårda krav då säkerheten är en viktig fråga för oss. Det är extra viktigt med säkerhet när det gäller e-arkiv. Nu ändrar vi strategi. Vi måste få fram en tjänst till myndigheten, och nu ser vi en möjlighet att drifta det här själva, säger Thomas Pålsson till  Computer Sweden

Läs Computer Swedens artikel här

Läs pressmeddelandet här