Statens servicecenter

har hanterat personuppgifter felaktigt
25 maj 2020

Statens servicecenter får en sanktionsavgift

//
Kommentarer0

Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 200.000 kr till Statens servicecenter. Felaktigheten innebar att obehöriga kunde komma åt dels personuppgifter från myndigheter som anlitar servicecentret för sin lönehantering, dels personuppgifter som rörde servicecentrets egen personal.

– Vår granskning visar att Statens servicecenter dröjt för länge med att underrätta de berörda myndigheterna samt att för egen del göra en incidentanmälan till Datainspektionen. Dessutom var dokumentationen av incidenten som drabbade den egna personalen otillräcklig, säger Elin Hallström som lett Datainspektionens granskning.

Läs mer på Datainspektionens webbplats