Försäkringskassan

Statlig IT-drift
19 feb 2019

Statliga myndigheters IT-drift

//
Kommentarer0

I en artikel hos Upphandling 24 redogörs för Statliga myndigheter som väljer att lägga sin IT-drift hos Försäkringskassan. Efterfrågan på en säker statlig it-drift ökade så klart efter den omtalade outsourcingaffären som Transportstyrelsen gjort med IBM.

Efterfrågan på en säker statlig it-drift ökade så klart efter den omtalade outsourcingaffären som Transportstyrelsen gjort med IBM. Och efter att Konkurrensverket nu gjort ett tydligt ställningstagande i frågan huruvida det krävs en upphandling eller ej när myndigheter ska hjälpa varandra lär det bli fler intressenter som blickar mot Sundsvall, där Försäkringskassan har sin drift.

Läs hela artikeln här