Risk för att personuppgifter läckte

Omdömen tillgängliga
2 sep 2019

Stockholm stad stängde skolplattformen

//
Kommentarer0

Efter larm om läckande personuppgifter stängde Stockholms stad sin skolplattform den 21 augusti.I ett inlägg på sociala medier skrev en person med inlogg till skolplattformen att han kunnat nå personuppgifter och omdömen om elever och lärare. Två incidenter som har med skolplattformen att göra har anmälts till Datainspektionen.

På Stockholms stads webbplats kan vi läsa att den första incidenten anmäldes till Datainspektionen den 23 augusti. Personuppgifter och elevdokumentation i skolplattformen hade varit möjliga att nå genom att, i inloggat läge, ändra på anropen till systemets databas och få fram personuppgifter man inte borde ha fått. Modulen ”Elevdokumentation” stängdes omgående och hålls stängd så länge arbete med att rätta felen pågår.

Under helgen inkom också uppgifter om att det var möjligt att, i inloggat läge, söka fram personuppgifter på vårdnadshavare från skolplattformens startsida. Staden gjorde en rättning under helgen, så att sådana sökningar inte längre är möjliga. Incidenten anmäldes till Datainspektionen den 27 augusti. För att nå uppgifterna krävdes förutom inloggning också att ange andra vårdnadshavares personnummer. Information som då var möjlig att få fram var vårdnadshavares namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

Läs om händelsen på idg.se

Läs om händelsen på svt.se (här och här)

Läs om händelsen på på Stockholms stads webbplats