Stor behov av kunskap

Informationssäkerhet
31 mar 2019

Stort intresse för utbildningar inom informationssäkerhet

//
Kommentarer0

Sveriges Radio rapporterar att regeringen tycker att myndigheterna behöver bli bättre på informationssäkerhet och MSB vittnar om att det finns ett stort intresse för utbildningar om informationssäkerhet.

”Människor ska kunna lita på att samhällsviktig information skyddas” skrev Regeringen och gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att skapa utbildningar för att stärka informationssäkerheten. Och intresset har varit mycket stort.

– Det är idag svårt för organisationer och myndigheter att rekrytera specialister inom informationssäkerhet, säger Hanna Lagerquist som är projektledare på MSB.

Läs och lyssna på sverigesradio.se