GDPR

Oklart vad som gäller
18 jun 2018

Studenter kräver att uppgifter raderas

//
Kommentarer0

SVT Nyheter har varit i kontakt med flera svenska universitet som uppger att det redan kommit in önskemål från olika personer om både information och radering. Men ännu finns inget självklart svar på vad som gäller, och om man till exempel har rätt att få sina gamla misslyckade resttentor raderade.

Enligt de ansvariga på landets lärosäten har det inte varit möjligt att göra några generella ställningstaganden eftersom GDPR-lagen inte varit i kraft förrän nu – och det inte finns några domstolsutslag att luta sig mot.

Ett annat frågetecken gäller de hundratusentals forskningstexter som finns på lärosätenas servrar och som också publicerats på nätet. Även en enkel uppsats kan innehålla många personuppgifter och frågan är om uppsatsen kan fortsätta ligga ute som i dag.

Den nya GDPR-lagen har ett undantag för vad som kallas ”akademiskt skapande”, men det begreppet är helt nytt och har kritiserats för att vara oklart. Vetenskapsrådet skrev i fjol i en remiss att oklarheten ”är olycklig och kan komma att innebära tolkningsproblem och öppna för oönskade konsekvenser när förordningen ska börja tillämpas och innan praxis har utvecklats.”

Läs mer här