Oroliga svenskar

Hantering av personlig information på internet
18 mar 2019

Svenskar oroliga för hur deras personuppgifter hanteras

//
Kommentarer0

Trots att GDPR började gälla förra året är 4 av 10 svenskar oroliga för hur deras personliga information hanteras på internet. Det visar en undersökning som genomförts nyligen. Det är lika många som innan GDPR började gälla.

Andelen svenskar som ser den ökade insamlingen av personlig digital information i samhället som negativt är också oförändrad sedan förra året. Men sedan 2015 har andelen fördubblats, från 30 procent till dagens 62 procent.

Undersökningen är gjord av Insight Intelligence och återges i en notis av tidningen Ny Teknik.