Sverige i behov av handlingsplan för öppna data

1 dec 2016

Sverige bland de sämsta i Europa på att tillgängliggöra öppna data

//
Kommentarer0

En jämförelse mellan tillgänglighet till öppna data i Europa visar att Sverige tillsammans med Grekland och Italien är de enda länder som uppvisar ett sämre resultat än föregående år.

Läs mer här