AI så in i Norden

Nordiska ministerrådet
22 maj 2018

Sverige ska leda AI-samarbete

//
Kommentarer0

Norden och Baltikum utökar samarbetet för att bevara sin position som Europas ledande region inom digitalisering. Länderna har idag beslutat att stärka samarbetet kring artificiell intelligens. Sverige ska leda samarbetet.

De nordisk-baltiska ministrarna har idag skrivit under en gemensam AI deklaration där fokus ligger på att utveckla och främja användningen av AI för att tjäna människor bättre. Detta ska de uppnå genom att:

  • förbättra möjligheterna till kompetensutveckling för att myndigheter, företag och organisationer ska använda AI i större utsträckning
  • stärka tillgången till data för att AI ska kunna användas till att ge bättre service till invånarna i Norden och Baltikum
  • utveckla etiska och transparenta riktlinjer, standarder, normer och principer som kan vägleda kring när och hur AI-program bör användas
  • arbeta för internationella standarder för infrastruktur, hårdvara, program och data för att säkerställa tillvaratagandet av driftskompatibilitet, integritet, säkerhet, tillit, användbarhet och mobilitet.

Läs mer här