Public 360°- Lösningen för MSB

23 sep 2016

Tieto digitaliserar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

//
Kommentarer0

Tieto har tecknat ett avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kring tjänster för informationshantering. Avtalet omfattar leverans, konfiguration, anpassning och införande av ett dokument- och ärendehanteringssystem.

Läs mer här