Public 360° för statskontoret

25 sep 2015

Tieto levererar ärende- och dokument-hanteringssystem till Statskontoret

//
Kommentarer0

Statskontoret i Finland, som bland annat utvecklar statsförvaltningens informationssystem och tjänster, har valt Tieto som leverantör av dess ärende- och dokumenthanteringssystem.

Leveransen kommer att ske i början av 2016 och affären löper över fem år

Läs mer här