Göteborg Energi tecknar omfattande outsourcingavtal med Tieto

26 feb 2016

Tieto levererar samarbetsplattform till Göteborg Energi för smidigare informationshantering

//
Kommentarer0

IT-tjänsteföretaget Tieto är i färd med att leverera en samarbetsplattform till Göteborg Energi som bl.a. skapar ordning och reda och erbjuder bättre kommunikation, såväl internt som externt med både samarbetspartners och leverantörer. Lösningen svarar till de tuffa krav som ställs på kommunala bolag och innehåller huvudkomponenterna dokumenthantering, ärendehantering, diarieföring, intranät och sök.

Plattformen bygger fullt ut på Microsoftbaserade komponenter vilket gör den både användarvänlig, lättillgänglig och framtidssäker. Lösningen levereras som en SaaS-tjänst (Software As A Service) där Tieto tar långsiktigt ansvar för alla delar.

– Lösningen kommer ge Göteborg Energi en mycket högre kvalité vad gäller dokument- och ärendehantering eftersom arbetet blir helt enhetligt, strukturerat, och processorienterat, säger Marc Simon, Senior Sales Manager på Tieto.

– Plattformen förenklar och underlättar bl. a. skapandet av dokument, hur man arbetar med mallar och godkännandeprocesser samt hur man delar dokument. Man får dessutom fullständig koll på versionshantering, rättigheter och sekretess.

Såväl intranätet som extranätet bygger på Microsoftsplattformen, SharePoint medan dokumenthanteringen, ärendehanteringen och diarieföringen bygger på Public 360°. Komponenterna är sömlöst integrerade vilket gör att användaren upplever lösningen som en homogen samarbetsplattform.

– Användaren får en enda upplevelse att relatera till vilket gör det enklare och snabbare att producera, hitta och dela information.

Förutom att lösningen säkrar att Göteborg Energi lever upp till alla regulatoriska krav som gäller för offentlig sektor innehåller plattformen allt man kan förvänta sig av en samarbetsplattform och är dessutom tätt integrerad med övriga Office-produkter, inklusive Outlook, Word, Excel, och PowerPoint. Detta gör att gränssnittet inte bara är välkänt för de flesta användare utan att de också har direkt åtkomst till funktionerna i Public 360° från sina vanliga arbetsverktyg, såsom exempelvis Outlook.

– Detta är ett medvetet steg i Tietos satsning på informationshantering inom såväl offentlig sektor som på energisidan, säger Marc Simon.

– Tack vare stora återinvesteringar i produkten utvecklas Public 360° hela tiden så att organisationer kan känna att det är en plattform de kan växa vidare i.

Läs pressmeddelandet om Göteborg Energis outsourcingavtal