OSL

GDPR
22 jan 2019

Tieto polisanmäls för brott mot OSL

//
Kommentarer0

Stockholm stad polisanmäler Tieto för brott mot offentlighets- och sekretesslagen. Det handlar om hemliga uppgifter om 400 personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd på socialtjänsten som har fått sina uppgifter röjda.

– De som drabbades var personer som anmält att de ville ha sina meddelanden till en digital mejlbox, säger Christer Forsberg Philip, biträdande it-direktör i Stockholm.

Stockholms stad fick vetskap om händelsen sent den 20 december och anmälde incidenten till Datainspektionen på morgonen den 21 december.

Men eftersom det handlar om känsliga personuppgifter handlar det inte bara om GDPR. Nu polisanmäler staden Tieto även för misstanke om brott mot offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Läs mer på IDG.se